Konferencja IZOLACJE 2012 – wydarzenie roku branży izolacyjnej za nami

Wyzwania współczesnego budownictwa w dziedzinie izolacji były tematem pierwszej edycji konferencji zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „IZOLACJE” oraz serwisu internetowego www.izolacje.com.pl. Uczestnicy tego wydarzenia zastanawiali się nad kierunkiem, w jakim zmierza branża.

>>> ZOBACZ WIDEORELACJĘ Z KONFERENCJI

Było to pierwsze tego typu wydarzenie w naszym kraju. Stało się ono miejscem spotkania specjalistów nie tylko z branży izolacyjnej, a tematyka konferencji nigdzie wcześniej w takiej formie i w takim wymiarze nie była poruszana. Specjaliści z ośrodków badawczych i akademickich prezentowali bowiem aktualny stan wiedzy w zakresie kompleksowo pojmowanych izolacji. Z kolei projektanci poruszali kwestie newralgiczne z punktu widzenia projektowania budynków pod kątem ich odpowiedniej izolacyjności cieplnej. Producenci zaś przedstawiali najnowsze rozwiązania w zakresie materiałów i technologii izolacyjnych.

Konferencja IZOLACJE 2012 odbywała się w dniach 1-2 marca w Hotelu Puławska Residence w Warszawie.

Organizatorzy zadbali o staranny dobór tematów nie tylko pod kątem ich atrakcyjności, lecz także potrzeby zaprezentowania aktualnych zagadnień z dziedziny współczesnego budownictwa, które jednocześnie byłyby podstawą do ciekawej dyskusji merytorycznej. O tym, że był to słuszny kierunek poszukiwań właściwej formuły, świadczył program zawierający 25 referatów, które zostały przygotowane i wygłoszone przez wybitnych specjalistów – nauczycieli akademickich, pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz ekspertów z firm producenckich.

Atrakcyjność merytoryczna konferencji zaowocowała obecnością ponad 200 przedstawicieli zawodowo związanych z różnymi segmentami rynku materiałów izolacyjnych, wykorzystywanych w technologiach ochrony i zabezpieczeń przed wieloma czynnikami. W tym audytorium nie mogło zabraknąć znanych autorytetów zawodowych: filarów instytutów badawczych i uczelni technicznych, ekspertów z firm producenckich, menadżerów firm wykonawczych, architektów i projektantów oraz dziennikarzy prasy branżowej.

Rangę tego wydarzenia podniosła obecność patronów honorowych. Zaproszenia przyjęli mianowicie: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości.

Patronat merytoryczny sprawowały następujące instytucje i stowarzyszenia branżowe: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej IZOLACJA w Katowicach, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, Stowarzyszenie Producentów Polistyrenu Ekstrudowanego EXIBA, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Patronat medialny nad konferencją objęły redakcje serwisów internetowych: budowa.org, budownictwo.org, chemiabudowlana.info, eGospodarka.pl, fachowywykonawca.pl, Forum Branżowe (okna-forum.pl), muratorplus.pl, styropian.biz oraz Zrzeszenia Montażystów Stolarki, a także współpracujące na co dzień z miesięcznikiem „IZOLACJE” i serwisem www.izolacje.com.pl redakcje dwumiesięcznika „Ekspert Budowlany” i serwisu ekspertbudowlany.pl. Przebieg wydarzenia rejestrowany był przez telewizję internetową TVizolacje.

Konferencję otworzył Jarosław Guzal, redaktor naczelny miesięcznika „IZOLACJE” i serwisu www.izolacje.com.pl. Podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia oraz wskazał jego główny cel – uczynienie z niego miejsca, w którym będą poruszane kwestie najistotniejsze dla branży izolacyjnej. W imieniu organizatorów podziękował instytucjom, które zgodziły się objąć patronat nad konferencją, a także jej sponsorom: firmom Atlas, BASF, Knauf Insulation, Kingspan Insulation, Rockwool oraz koncernowi Saint-Gobain Construction Products Polska reprezentowanemu przez marki Weber Deitermann i Weber Leca. Wyraził też przekonanie, że Konferencja IZOLACJE na stałe wpisze się w kalendarz branży budowlanej i stanie się platformą wymiany wiedzy w zakresie wszelkiego rodzaju materiałów i technologii izolacyjnych.

Resort budownictwa reprezentowany był przez Tomasza Żuchowskiego, naczelnika Wydziału Oceny Energetycznej Budynków z Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Odczytał on list od wiceministra Janusza Żbika, który odniósł się do wyzwania, jakim jest konieczność wdrożenia w Polsce instrumentów finansowych pozwalających na sfinansowanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków. Wspomniał również o trwających w resorcie pracach nad projektem założeń do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wdrażającej postanowienia dyrektywy 2010/31/UE. Złożył także uczestnikom konferencji życzenia owocnych obrad, a organizatorom sukcesów w popularyzowaniu idei budownictwa energooszczędnego.

Hasło konferencji rozwijane było w ramach trzech sesji:

  • Rola izolacji we współczesnym budownictwie
  • Nowoczesne izolacje
  • Izolacje – projektowanie i wykonawstwo

Poszczególnym sesjom przewodniczyli: dr. hab. inż. Tomasz Kisilewicz z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Tomasz Steidl z Politechniki Śląskiej oraz mgr inż. Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska.

Na szczególną uwagę zasługuje otwierające konferencję wystąpienie dr. hab. inż. Tomasza Kisilewicza, ponieważ jego treść nie figuruje w przygotowanych przez organizatorów materiałach konferencyjnych. Prelegent zwracał uwagę, iż funkcje izolacyjne budynku są absolutnie pierwotne i podstawowe oraz podkreślał wagę dobrego izolowania. Przywoływał obiegowe opinie na ten temat oraz żartobliwie wykazywał ich absurdalność. Pokazywał przykłady budynków zaprojektowanych nie tylko niezgodnie z ideą budownictwa zrównoważonego, lecz także sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.

Swoje wystąpienie zakończył próbą odpowiedzi na pytanie, jakie są wyzwania współczesnego budownictwa w dziedzinie izolacji:

„Rozwój technologiczny będzie dalej zapewne sprawiał, że materiały izolacji budowlanych będą coraz efektywniejsze, bardziej uniwersalne, odporne na warunki środowiska i starzenie. Wydaje mi się jednak, że główne wyzwanie nie dotyczy jednak wprost materiałów izolacyjnych, ale ludzi, którzy je stosują oraz determinacji społeczeństwa w sferze stanowienia wymagań. Właściwe stosowanie izolacji zawsze będzie wymagało od projektantów dobrego rozumienia zjawisk zachodzących w budynkach, całościowego spojrzenia na budynek i jego otoczenie oraz harmonijnego połączenia aspektów estetycznych, technicznych i środowiskowych. Natomiast dobrze skonstruowane przepisy czy procedury mogą te oczekiwania sensownie wspierać i egzekwować, nie zmuszając użytkowników do poszukiwania luk w prawie czy trików pozwalających na ich omijanie”.

Wystąpienie inauguracyjne stanowiło punkt odniesienia dla kolejnych referatów. Wątki dotyczące kierunków rozwoju polityki energooszczędnej w Europie i Polsce oraz nasilających się zjawisk globalnego ocieplania klimatu i związanej z nimi konieczności zwiększania udziału budownictwa niskoenergetycznego w ogólnym stanie budownictwa zostały rozwinięte w wystąpieniach dr. inż. Arkadiusza Węglarza z Krajowej Agencji Poszanowania Energii („Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej prowadzonej w Unii Europejskiej”) oraz dr. inż. Piotra Narowskiego z Politechniki Warszawskiej („Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej” – współautor: dr inż. Aleksander Dariusz Panek – również z Politechniki Warszawskiej). O konkretnych inicjatywach na rzecz upowszechniania wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych w technologiach budowlanych mówiła mgr inż. Ewa Kosmala reprezentująca firmę Knauf Insulation („Knauf Insulation wspiera kampanię Renovate Europe”).

Wiele referatów miało na celu zaprezentowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych. Wśród nich przedstawione zostały produkty dobrze już znane, takie jak wynaleziona jeszcze w II połowie XIX w. wełna mineralna, a także bardzo zaawansowane technologie, takie jak aerożele. Tematów tych dotyczyły wystąpienia Agnieszki Łyczak z firmy BASF („Nowoczesne izolacje w budownictwie energooszczędnym”), dr. inż. Leszka Żabskiego z firmy Interchemol („Pianki PIR – nowy typ izolacji typu sztywna pianka poliuretanowa” – współautor: mgr inż. Józef Papiński), mgr. inż. Konrada Witczaka z firmy Rockwool Polska („AEROROCK – nowoczesne rozwiązania ze skalną wełną mineralną”), dr Barbary Lucyny Pietruszki z Instytutu Techniki Budowlanej („Aerożele krzemionkowe jako komponent nowoczesnych izolacji cieplnych”), mgr inż. Magdaleny Bochenek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie („Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie”), mgr. inż. Arkadiusza Jóźwika z firmy Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o., marka Weber Leca („Leca KERAMZYT do izolacji akustycznych” – autor referatu: mgr inż. Andrzej Dobrowolski), mgr. inż. Piotra Cieślewicza z firmy Kingspan Insulation („Kingspan – producent nowoczesnych termoizolacji”) oraz mgr. inż. arch. Piotra Oleszyńskiego z firmy Schüco („Nowoczesne technologie elewacyjne”).

Wątki izolacji cieplnych, akustycznych, przeciwwodnych i przeciwwilgociowych poruszone zostały w referatach dr. inż. Dariusza Heima z Politechniki Łódzkiej („Izolacyjność termiczna przegród pełnych i jej wpływ na charakterystykę energetyczną budynków”), dr. inż. Tomasza Steidla z Politechniki Śląskiej („Izolacje cieplne z wełny mineralnej i styropianu” – współautorka: dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń), dr. inż. Leszka Dulaka z Politechniki Śląskiej („Nowe dokonania w dziedzinie izolacji akustycznych”), mgr. inż. Krzysztofa Milczarka z firmy Atlas („Hydrofobowe systemy fasadowe”). W programie przewidziana była również prelekcja dr. inż. arch. Andrzeja K. Kłosaka z Politechniki Krakowskiej („Projektowanie akustyczne budynków”). Autor był niestety nieobecny podczas konferencji, jednak jego referat opublikowany został w materiałach konferencyjnych.

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęte zostały przez uczestników wystąpienia dotyczące projektowania oraz technik wykonywania robót izolacyjnych. Tych tematów dotyczyły referaty dr. hab. inż. Roberta Wójcika z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego („Izolacje poziome w murze – główny problem trwałego osuszania budynków”), dr inż. arch. Karoliny Kurtz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie („Projektowanie budynków niskoenergetycznych”), mgr. inż. Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska („Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich” oraz „Ocena energetyczna stolarki budowlanej”), mgr. inż. Macieja Rokiela z firmy Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o., marka Weber Deitermann („Sposoby naprawy najczęściej pojawiających się usterek w hydroizolacji fundamentów z zastosowaniem materiałów marki Weber Deitermann” oraz „Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi”), mgr. inż. Andrzeja Wanata z firmy Sto-ispo („Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz”), a także zamykający konferencję referat „Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń”, który przedstawił mgr inż. Paweł Gaciek reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. O tym, jak ważne są te zagadnienia dla środowiska wykonawców, dowodziły pytania kierowane do prelegentów oraz późniejsze dyskusje kuluarowe.

Konferencja spełniła oczekiwania, a jej gorące tematy – choćby dotyczące docieplania ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz docieplania ocieplonych elewacji – poruszały umysły i budziły emocje uczestników. Spotkanie pokazało wagę tematyki izolacji nie tylko dla samej branży, lecz budownictwa w ogóle. Dowiodło, jak bardzo branża potrzebowała takiego wydarzenia oraz tego, że będzie go potrzebowała w przyszłości.