knauf

Firma Knauf Insulation jest jednym z najszybciej rozwijających się producentów materiałów izolacyjnych. Misją firmy jest zostać liderem w kreowaniu energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa. Knauf Insulation oferuje szeroki asortyment produktów do izolacji domu: naturalna wełna mineralna w ECOSE® Technology, wełna drzewna Heraklith®, polistyren ekstrudowany,które zapewniają izolację cieplną, izolację akustyczną, ochronę przeciwpożarową budynków oraz oszczędność energii. Opracowujemy i dostarczamy energooszczędne rozwiązania dla nowo budowanych i już istniejących budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Dynamiczny wzrost doprowadził do przekroczenia €1.1 miliarda obrotu w 2009 roku. Zatrudniamy ponad 5,000 pracowników w ponad 35 krajach i ponad 30 fabrykach.

Jesteśmy częścią Grupy Knauf. Grupa Knauf jest międzynarodową, rodziną firmą założoną w 1932, produkującą materiały i systemy budowlane. Firma rozpoczęła swoją działalność produkcją gipsu; obecnie dostarcza systemy i rozwiązania dla budownictwa na całym świecie. Obrót Grupy przekroczył €5.0 miliarda w 2009 roku . Zatrudniamy 24,000 pracowników 150 fabryk w 50 krajach.

NATURALNA WEŁNA MINERALNA NOWEJ GENERACJI
Spełnienie zasad rozwoju zrównoważonego

Budynek, jako efekt działalności człowieka, staje się znaczącym elementem środowiska. Postępujące zurbanizowanie przestrzeni powoduje, iż stanowi on narastające źródło degradacji środowiska, które z czasem zatraca charakter środowiska naturalnego. Zależności pomiędzy zastosowanymi materiałami, technologią realizacji budynków, ich eksploatacją oraz końcową likwidacją, a ich wpływem na otoczenie, rozpatrywane z punktu widzenia ochrony przyrody i jej zasobów oraz zapewnienia zdrowotności i trwałości ich użytkowania, powinna być rozpatrywana wg kryteriów sozologicznych. Sozologia jako nauka zajmująca się badaniami przyczyn i skutków zmian zachodzących w naturalnym otoczeniu człowieka w wyniku jego działalności, jest dyscypliną coraz szerzej dostrzeganą w technice i stającą się elementem analiz zrównoważonego rozwoju budownictwa.

Obecnie powszechnie przyjmowaną miarą ekologiczności budynku stała się jego ochrona cieplna wyrażona poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię. Wskaźnik ten nie ujmuje jednak w pełni zagadnień zrównoważonego rozwoju budownictwa. Z działalnością bezpośrednią w budownictwie wiążą się jednak określone skutki pośrednie w zakresie użytkowania energii:

  •  ekspansywne zużycie naturalnych surowców,
  • nieracjonalne użytkowanie energii której skutkiem są:
  • postępujący negatywny wzrost obciążenia ekologicznego środowiska
  • naturalnego,nieodwracalna dewastacja środowiska naturalnego.

Degradacja otaczającego nas środowiska oraz postępujące zmiany klimatyczne wymuszają na nas nowy kierunek rozwoju tzw. rozwój zrównoważony, który nie naruszałby zasobów środowiskowych, godząc równocześnie w sposób harmonijny prawa przyrody i ekonomii. W odniesieniu do produkcji budowlanej, problem ten dotyczy degradacji zasobów naturalnych na skutek zapotrzebowania na surowce służące do produkcji materiałów i wyrobów budowlanych oraz na inne czynniki produkcji jak np. energia skumulowana wyrobu. Budynek idealny z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju to taki, który w minimalnym stopniu wpływa na pogarszanie się stanu środowiska naturalnego i jednocześnie zapewnia wysoką jakość środowiska wewnętrznego. Zrównoważone budownictwo oznacza więcej niż tylko budowanie nowych obiektów w odpowiednim ładzie przestrzennym. To przede wszystkim wykorzystanie przyjaznych dla środowiska materiałów oraz nowe technologie, redukcja emisji CO2 i wszelkich substancji ropopochodnych.

Firma Knauf Insulation od wielu lat jest zaangażowana w prace na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony naturalnego klimatu. Wprowadzenie ECOSE® Technology – innowacyjnej biotechnologii łączenia włókien – jest spełnieniem dążenia firmy do oferowania klientom produktów spełniających najwyższe wymagania zrównoważonego rozwoju.

Naturalna wełna mineralna nowej generacji doskonale pasuje do tych nowoczesnych trendów w budownictwie, w których ocena środowiskowa obiektu jest równie ważna jak charakterystyka energetyczna.

CO TO JEST ECOSE® TECHNOLOGY
ECOSE® Technology to innowacyjna, wolna od formaldehydu biotechnologia łączenia włókien, bazująca na naturalnych komponentach i wykorzystująca szybko odnawialne surowce zamiast ropopochodnych substancji chemicznych. Nowa technologia przyczynia się do obniżenia energii skumulowanej produktu i spełnia wysokie wymagania zrównoważonego rozwoju w budownictwie. ECOSE® Technology jest chroniona wieloma patentami na całym świecie.

Pierwsza środowiskowo zrównoważona technologia wiązaniaInnowacyjna technologia wiązania wolna od formaldehydu

  • Bazuje na odnawialnych surowcach zamiast ropopochodnych związków chemicznych
  • Obniża emisyjność procesu produkcyjnego i zmniejsza oddziaływanie na środowisko pracy
  • Pozytywnie wpływa na środowisko naturalne dzięki niższej energii skumulowanej
  • Możliwe jest zastosowanie tej technologii w wyrobach w których istotne jest wyeliminowanie żywicy formaldehydowej np. płyty drewnopochodne, materiały cierne

NATURALNE KORZYŚCI…
Rozwój zrównoważony
Wełna mineralna firmy Knauf Insulation w ECOSE® Technology jest produkowana z naturalnie występujących i/lub wtórnych surowców przy wykorzystaniu biotechnologii łączenia włókien, bazującej na naturalnych komponentach, wolnej od formaldehydu, fenolu i akrylu, bez dodatku sztucznych barwników oraz substancji rozjaśniających.

Naturalne spoiwo stosowane w ECOSE® Technology jest nawet o 70% mniej energochłonne niż inne tradycyjne ropopochodne substancje łączce, co przyczynia się do obniżenia wskaźnika GWP (potencjału globalnego ocieplenia) o około 4% a także do obniżenia energii skumulowanej nowej szklanej wełny mineralnej. Nowa wełna mineralna zapewnia obniżoną emisyjność szkodliwych substancji w trakcie procesu produkcyjnego i mniejsze oddziaływanie na środowisko pracy. Przede wszystkim poprawia charakterystykę środowiskową budynków, w których ją zastosowano.

Jakość powietrza wewnętrznego
Wymagania podstawowe Unii Europejskiej z zakresu budownictwa ujęte są w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państwa Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) oraz w sześciu dokumentach interpretacyjnych. Jedno z tych wymagań – wymaganie podatkowe nr 3 dotyczy „higieny, zdrowia i środowiska”. Definicja wymagania nr 3 stanowi, że „obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia mieszkańców albo sąsiadów, m,.in. w wyniku obecności różnych cząstek i gazów w powietrzu. Spośród wszystkich zagadnień objętych wymaganiem nr 3, szczególne znaczenie dla użytkowników obiektów budowlanych ma jakość powietrza wewnętrznego, która zależy przede wszystkim od obecności w nim różnego rodzaju zanieczyszczeń m.in. różnych składników lotnych. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach mogą być wyroby budowlane.

Zastosowanie naturalnej wełny mineralnej nowej generacji firmy Knauf Insulation gwarantuje poprawę jakości powietrza wewnątrz budynków. Wełna mineralna w ECOSE® Technology spełnia najbardziej rygorystyczne normy w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach (M1/RTS – Finlandia, GREENGUARD for Children and School™ – Stany Zjednoczone, AFSSET – Francja).

Prestiżowy Certyfikat Indoor Air Comfort Gold Standard przyznawany jest przez międzynarodową grupę laboratoriów Eurofins produktom, które spełniają najsurowsze normy dotyczące emisyjności szkodliwych substancji.Wełna mineralna w ECOSE® Technology spełnia najsurowsze normy dotyczące emisji lotnych związków organicznych(VOC), co zadecydowało o przyznaniu jej przez Eurofins pierwszego w historii, prestiżowego certyfikatu Indoor Air Comfort Gold Standard dla wyrobów izolacyjnych z wełny mineralnej. Dzięki wykorzystaniu wolnej od formaldehydu, opartej na naturalnych składnikach technologii,innowacyjne materiały izolacyjne produkowane w ECOSE® Technology są przyjazne dla środowiska naturalnego, a także pozytywnie wpływają na jakość powietrza w budynkach, w których zostały zastosowana

Doskonałe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne naturalnej wełny mineralnej produkowanej w ECOSE® Technology odpowiadają parametrom standardowych produktów z wełny mineralnej firmy Knauf Insulation a także przewyższają je pod względem trwałości produktu.

Montaż
Izolacja z wełny mineralnej w ECOSE® Technology jest bardzo wygodna w montażu: miła w dotyku, mniej pyląca, bezzapachowa i łatwa w obróbce.

NATURALNIE BRĄZOWA…

Wełna mineralna w ECOSE® Technology wyróżnia się naturalnym wyglądem. W wyniku zastosowania innowacyjnego spoiwa powstaje izolacja o naturalnie brązowym kolorze, bez dodatku sztucznych barwników i substancji rozjaśniających.

Więcej informacji na stronie www.knaufinsulation.pl