Program

9.04.2015 (czwartek)

08.30-9.00 Rejestracja uczestników
09.10 Otwarcie konferencji

I SESJA – RYNEK IZOLACJI A AKTUALNE REGULACJE PRAWNE

09.20-09.40 
Charakterystyka regulacji, które będą miały wpływ na rynek materiałów izolacyjnych

Dariusz Heim (Politechnika Łódzka)

9.40-10.00
Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej
Arkadiusz Węglarz (Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska), Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska)

10.00-10.20
Wpływ rodzaju nośników energii końcowej na efektywność energetyczną budynków
wielorodzinnych
Konrad Witczak (Rockwool Polska)

10.20-10.40
Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych
Michał Piasecki (Instytut Techniki Budowlanej)

10.40-11.00
Zalety izolacji THERMANO

Krzysztof Milczarek (Balex Metal)

11.00-11.20
Dyskusja i podsumowanie I sesji

11.20-11.50
Przerwa kawowa

II SESJA – HYDROIZOLACJE

11.50-12.10
Optymalny dobór hydroizolacji w renowacji budynków
Maciej Rokiel (Atlas, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa)

12.10-12.30
SikaProof® A – innowacyjna technologia uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych betonowych konstrukcji podziemnych

Jakub Sąsiadek (Sika Poland)

12.30-12.50
Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych – najnowsze trendy
Robert Wójcik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

12.50-13.10
Izolacja i ochrona konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem nowoczesnych powłok
polimocznikowych PURTOP
Krzysztof Pogan (MAPEI Polska)

13.10-13.30
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
Mariusz Jackiewicz (Visbud-Projekt)

13.30-13.50
Nowoczesne fasady wentylowane – swoboda projektowania
Radosław Klepko, Mariusz Lelental (Etex Building Materials Polska)

13.50-14.10
Dyskusja i podsumowanie II sesji

14.10-15.10
Przerwa obiadowa

III SESJA – KIERUNKI ROZWOJU IZOLACJI A WYZWANIA BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO – debata

15.10-17.10
Debata z udziałem następujących osób: Maria Dreger (Rockwool Polska, Stowarzyszenie Nie Igraj z Ogniem), Anna Śpiewak (Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Austrotherm), Piotr Andrzejewski (Izba Architektów RP), Mariusz Garecki (Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO, BASF Polska), Dariusz Heim (Politechnika Łódzka),  Michał Kalinowski (Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Steinbacher Izoterm), Henryk Kwapisz (Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Isover), Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska), oraz Jarosław Guzal (miesięcznik IZOLACJE).

20.00
Uroczysta kolacja

 

10.04.2015 (piątek)

09.00-09.10 Rozpoczęcie II dnia konferencji

IV SESJA – IZOLACJE – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO (WARSZTATY)

09.10–09.40
Nowe regulacje w zakresie akustyki budowlanej
Andrzej K. Kłosak (archAKUSTIK, Politechnika Krakowska)

09.40-10.00
System dachu zielonego Urbanscape
Ewa Kosmala (Knauf Insulation)

10.00-10.30
Szczegóły wykonawcze stropodachów z izolacją termiczną układaną na krokwiach
Aleksander Byrdy (Politechnika Krakowska)

10.30-10.50
Nakrokwiowa izolacja dachu skośnego z użyciem wełny mineralnej szklanej
Sławomir Kocur (Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Isover)

10.50-11.20
Przerwa kawowa

11.20-11.50
Termomodernizacja budynków historycznych
Karolina Kurtz-Orecka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) 

11.50-12.10
Tarasy nad pomieszczeniem ogrzewanym. Rozwiązania systemowe firmy Atlas
Maciej Rokiel (Atlas, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa)

12.10-12.40
Nowe wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych w systemach
ETICS – kierunki zmian
Mariusz Garecki (Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń)

12.40-13.10
Dyskusja i podsumowanie pierwszej części IV sesji

13.10-14.10
Przerwa obiadowa

14.10-14.40
Problemy eksploatacji budynków pasywnych w Polsce
Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska)

14.40-15.10
Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w aspekcie nowych wymagań cieplnych
Krzysztof Pawłowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

15.10-15.40
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego mające wpływ na rynek izolacji
Paweł Sulik (Instytut Techniki Budowlanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej), Bartłomiej Papis (Instytut Techniki Budowlanej)

15.40-16.10
Dyskusja i podsumowanie drugiej części IV sesji

16.10
Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie