Warunki uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 900 zł + 23% VAT – oferta specjalna dla prenumeratorów miesięcznika IZOLACJE.
  Cena obejmuje: pełne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie trwania konferencji, udział w uroczystej kolacji.
  Aby zamówić prenumeratę (półroczną – 70 zł, roczną – 104 zł) miesięcznika IZOLACJE wypełnij formularz on-line 
 • 990 zł + 23% VAT – zgłoszenie do 23 października 2017 r.
  Cena obejmuje: pełne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie trwania konferencji, udział w uroczystej kolacji.
 • 1300 zł + 23% VAT – zgłoszenie po 23 października 2017 r.
  Cena obejmuje: pełne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie trwania konferencji, udział w uroczystej kolacji.

 

Zarejestruj się

REGULAMIN KONFERENCJI IZOLACJE 2017

 1. Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy wpłacić na konto:
  09 2130 0004 2001 0616 6862 0001
   (Volkswagen Bank Polska SA) z dopiskiem: Konferencja IZOLACJE 2017.
 2. Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji, udział w uroczystej kolacji.
 3. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty przesłania do organizatora zgłoszenia, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
 4. Noclegi w hotelu nie są wliczone w cenę konferencji. Są płatne dodatkowo, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
 5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzymuje od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 6. Na życzenie uczestnika organizator wystawia fakturę pro forma.
 7. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z danej firmy przysługuje rabat 5%.
 8. Rezygnacja uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej.
  a. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji w terminie przekraczającym 7 dni od daty jej rozpoczęcia, organizator zwraca uczestnikowi 100% kosztów.
  b. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji w czasie krótszym niż 7 dni od daty jej rozpoczęcia, jest on zobowiązany pokryć 50% kosztów.
  c. Brak pisemnego powiadomienia o rezygnacji z udziału w konferencji spowoduje obciążenie uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. W zastępstwie zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmiana wymaga powiadomienia organizatora w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed terminem konferencji.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji.
 12. Wysłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.